Wybory samorządowe 16.10.2014 r. - informacje dotyczące osób niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Głosować przez pełnomocnika mogą również osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r.
Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy spełniający kryteria jak osoby ubiegające się o głosowanie przez pełnomocnika, z tym, że nie jest konieczne spełnienie kryterium wiekowego.
Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek). 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (patrz: wzór pomocniczy). Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
 • oznaczeniu wyborów,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu OKW w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 
Jednakże w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r.

źródło : LINK

Wyborcze, architektoniczne i społeczne aspekty niepełnosprawności. O niepełnosprawności bez skrajności - konferencja

logo konferencjiBiuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Metropolitalny, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UG oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UG mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Wyborcze, architektoniczne i społeczne aspekty niepełnosprawności. O niepełnosprawności bez skrajności”, która odbędzie się w sali 4021 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dnia 21 października 2014 r. w godz. 9:00 – 15:00. Podczas Konferencji, w gronie ekspertów oraz działaczy społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, będziemy poruszać zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jak np. warunki wypełniania zasady równości wyborów, strategie współczesnej zabudowy czy realizacja roszczeń socjalnych przyznanych osobom niepełnosprawnym.

Konferencja ma charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

folder

plan konferencji

plakat

zaproszenie

wydarzenie na Facebooku

Przepraszamy za utrudnienia

Szanowni Klienci,

Pragniemy bardzo przeprosić za oststnie problemy techniczne zarówno  ze stroną, jak i z kontaktem mailowym z Biurem.

Jeżeli Państwa maile zostały bez odpowiedzi, bardzo prosimy o ponowny kontakt mailowy, telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie OVUM

Bezpłatne badania

Centrum Medyczne SYNEXUS zaprasza na bezpłatne badania:

 • Kobiety po 60 roku życia– bezpłatne badanie gęstości kości (ocena ryzyka osteoporozy)
 • Dorosłych chorujących na astmę – spirometria i ewentualna konsultacja u lekarza specjalisty
 • Dorosłych chorujących na POCHP- spirometria i ewentualna konsultacja u lekarza specjalisty
 • Dorosłych po przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze mózgu – badania laboratoryjne
 • Dorosłych chorujących na cukrzycę – hemoglobina glikowana

Osoby zainteresowane badaniami prosimy o rejestrowanie się pod numerem tel. 58 731-21-53 lub w siedzibie Centrum Medycznego Synexus, ul. Władysława IV 59 w Gdyni.

POWRÓT PANUFNIKA. 100-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA.

Każdy geniusz był kiedyś dzieckiem!
Program edukacyjny dla młodzieży i rodzin z dziećmi 

To, że muzyka klasyczna nie zawsze musi być poważna, ale może być także wspaniałą zabawą i źródłem uśmiechu na twarzach najmłodszych 6-7 września udowodni Muzeum Emigracji w Gdyni. W ramach projektu „Powrót Panufnika” placówka przygotowała program edukacyjny, który pozwoli rodzinom z dziećmi oraz młodzieży poznać muzykę wielkiego polskiego kompozytora od zupełnie nieznanej strony – 6 września odbędą się warsztaty rodzinnego komponowania, a 7 września koncerty dla dzieciaków z rodzicami. Tego samego dnia burzliwy życiorys kompozytora przybliży emocjonująca gra miejska. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny –  na warsztaty obowiązują jedynie wcześniejsze zapisy. 

Niewiele brakowało, aby sam Andrzej Panufnik w wieku 12 lat porzucił muzykę… Po roku nauki gry na fortepianie w Konserwatorium Muzycznym, z powodu paraliżującej tremy nie zdał egzaminu końcowego i został skreślony z listy uczniów z adnotacją „brak talentu”. Powrócił dopiero po czterech latach i dołączył do klasy perkusji. Nie przeszkodziło mu to zostać jednym z najwybitniejszych kompozytorów i stać się artystą nazywanym przez Brytyjczyków „klasykiem XX wieku”. Może właśnie warsztaty muzyczne – z dala od szkolnych stresów i męczącej rywalizacji, za to w rodzinnej atmosferze i pod okiem doświadczonych w pracy z młodzieżą animatorów – będą początkiem kolejnej wspaniałej kariery? Gorąco zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach edukacyjnych!

Czytaj więcej: POWRÓT PANUFNIKA. 100-LECIE URODZIN KOMPOZYTORA.