Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej W BPO

Szanowni Państwo, 
w dniach 19-22.10 w biurze odbywać będzie się wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, której towarzyszyć będzie uniemożliwiający naszą prace hałas i unoszący się w powietrzu pył.
Z tego powodu biuro będzie czynne w skróconych godzinach:
19-21.10 w godz. 16:00-20:00, 
22.10 w godz. 10:00-14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że od dnia 1 lipca 2015 roku przez okres 2 lat Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie prowadzone przez Stowarzyszenie In gremio oraz Stowarzyszenie OVUM. Nasze stowarzyszenia brały udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych swoją siedzibę niezmiennie będzie miało w lokalu przy ul. 3 Maja 27/31, jego oferta zostanie jednak zmieniona i poszerzona.  Przez dwa lata będziemy prowadzić szkolenia, doradztwo, a także rozwijać projekty, dzięki którym oferta gdyńskiego III sektora będzie docierała do wszystkich mieszkańców Gdyni. Będziemy pomagać i wspierać organizacje, zarówno te o długim stażu, jak i nowo powstające.

Chcemy, by Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych stało się nowoczesnym centrum doradczym i szkoleniowym, tak aby każda z gdyńskich organizacji mogła czerpać korzyści z naszej pracy.

Gdynia to miasto, które jest stawiane za wzór współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – mamy nadzieję, że praca nowego GCOP przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju gdyńskich organizacji pozarządowych.

GCOPBackNew2

Remont lokalu - zmiany godzin

Szanowni Państwo,

w związku z przewidywanym remontem wewnątrz lokalu, w którym mieści się Biuro Porad Obywatelskich oraz okresem urlopowym od  1 lipca zmianie ulegają  godziny przyjmowania klientów.  W okresie wakacyjnym przyjmowane będą w pierwszej kolejności osoby ze sprawami terminowymi oraz osoby chore, niepełnosprawne oraz opiekunowie tych osób, a także osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Klienci przyjmowani są wyłączne po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  (tel. 58 661 31 51) w godzinach pracy biura podanych poniżej w tabeli.

Poniedziałek

W godzinach 16:00- 20:00

Wtorek

Środa

Czwartek

W godzinach 8:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

Ważne!

Przypominamy, że osoby;

  • chore,
  • niepełnosprawne,
  • opiekunowie osób zależnych,
  • pokrzywdzone przestępstwem,

Mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej i psychologicznej.

W przypadku osób chorych i niepełnosprawnych istnieje możliwość przyjazdu naszych pracowników do miejsca pobytu tj. szpitala, domu , hospicjum  itd… więcej informacji na ten temat na stronie dla kogo.

Osoby chore, niepełnosprawne oraz osoby opiekujące się nimi mogą skorzystać z poradnictwa w siedzibie biura, a także w ramach poradnictwa mobilnego w ramach projektu „Poradnictwo Bez Barier” - dowiedz się więcej o projekcie

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z pomocy w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - zobacz grafik dyżurów

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Wniosek o dopisanie do listy wyborców

Jeśli wyborca z jakiegokolwiek powodu nie może oddać swojego głosu na obszarze gminy, w której jest zameldowany, może złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców na obszarze gminy, w której będzie przebywał w dniu wyborów. Takie samo uprawnienie przysługuje osobie, która nigdzie nie ma zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o dopisanie do listy wyborców trzeba złożyć do urzędu gminy, na obszarze której chcemy zagłosować, najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów. Aby uniknąć sytuacji, w której jedna osoba mogłaby oddać dwa głosy w dwóch różnych miejscach, organ, który wpisał daną osobę do spisu wyborców na obszarze swojej gminy, zawiadamia o tym urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały tej osoby. Urząd ten, po otrzymaniu takiego zawiadomienia, skreśla tę osobę ze spisu wyborców na terenie gminy zameldowania wyborcy.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości głosowania poza miejscem swojego zameldowania, każdy z wyborców uzyska we właściwymurzędziegminy.

Co z osobami, które nie zdążą dopisać się do spisu wyborców?
Te osoby powinny w swojej macierzystej gminie pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Taki dokument można uzyskać w urzędzie gminy. Wydawane są one do piątku włącznie w godzinach pracy magistratu.  Z tym zaświadczeniem możemy przyjść w niedzielę do dowolnej komisji wyborczej na terenie kraju i zagłosować.
Osoby, które nie zdążą dopisać się do spisu wyborców i nie mają czasu na to, aby pojechać do urzędu gminy po zaświadczenie o prawie do głosowania mają jeszcze jedną możliwość. - Można dopisać się do rejestru wyborców. Aby wziąć udział w najbliższych wyborach prezydenckich należy zrobić to najpóźniej w środę, dlatego, że urząd ma trzy dni na wydanie decyzji w tej sprawie, osoby te muszą udokumentować swój stały pobyt na terenie miasta, w którym dopisują się do rejestru. Dourzędupowinny przynieść, np. umowę najmu mieszkania czy PIT potwierdzający, że podatki płacone są w miejscu zamieszkania.
Osoby, które zostały już ujęte w spisie wyborców w związku z głosowaniem 10 maja 2015 roku, nie muszą ponownie się dopisywać. Warunek jest jeden - wybiorą prezydenta w tym samym obwodzie głosowania, w którym głosowali podczas pierwszej tury. Wzięcie udziału w drugiej turze w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Bądź inicjatorem zmiany w twoim miejscu zamieszkania

Poprawa swojego życia, praca nad wprowadzaniem inspirujących zmian, może sprawić, że każdy dzień stanie się lepszy od poprzedniego. Kiedy zajmujemy się swoim życiem, przejmujemy stery, wzrasta nasze poczucie mocy i zadowolenia. W związku z tym już teraz warto zainteresować się możliwością zmiany w naszym miejscu zamieszkania. Składane wnioski mogą dotyczyć zarówno modernizacji, budowy, doposażania placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych, jak również instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, zmiany organizacji ruchu lub działań inwestycyjnych i remontowych.

Każdy z nas może być inicjatorem poprawy lub zmiany otoczenia. Zachęcamy do zainteresowania się, w jaki sposób można napisać i złożyć projekt.  

Miasto Gdynia sfinansuje wybrane projekty przedstawione w ramach Budżetu Obywatelskiego (o tym które projekty dostaną dofinansowanie decydować będą mieszkańcy Gdyni w głosowaniu). 

Projekty będzie można składać w dniach od 18 maja do 22 czerwca w formie elektronicznej (poprzez wspomnianą stronę internetową), mailowo oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ze wsparcia przy wypełnianiu wniosków będzie można skorzystać w wybranych punktach, m.in. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i w siedzibach rad dzielnic.
Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego  uprawnieni będą wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni. Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na projekty w wybranej przez siebie jednej dzielnicy.

Do końca kwietnia powstanie strona internetowa poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu  www.bo.gdynia.pl

Zapraszamy na spotkania dotyczące ustalenia priorytetów poszczególnych dzielnic:
4.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Babie Doły - ul. Zielona 53, godz. 17.00 - 20.00;
5.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Oksywie - ul. Godebskiego 8, Szkoła Podstawowa nr 33, godz. 17.00 - 20.00;
6.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Obłuże - ul. Podgórska 14, godz. 17.00 - 20.00; 
7.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Pogórze - ul. Porębskiego 21, Zespół Szkół nr 11, godz. 17.00 - 20.00;
9.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Cisowa - ul. Lniana 19, godz. 10.00 - 13.00;
9.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo - ul. Czeremchowa 1, godz. 14.00 - 17.00; 
11.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Chylonia - ul. Morska 192, Szkoła Podstawowa nr 10, godz. 17.00 - 20.00; 
12.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Leszczynki - ul. Morska 186, IV LO, godz.17.00 - 20.00;
13.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Grabówek - ul. Grabowo 12, Szkoła Podstawowa nr 17, godz. 17.00 - 20.00;
14.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Działki Leśne - ul. Witomińska 8, godz. 17.00 - 20.00;  
16.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Witomino - Radiostacja - ul. Narcyzowa 6, godz. 10.00 - 13.00; 
16.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Witomino - Leśniczówka - ul. II MPS 9, Spółdzielnia Bałtyk, godz. 14.00-17.00; 
18.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino - ul. Jowisza 60, Szkoła Podstawowa nr 48, godz. 17.00 - 20.00; 
19.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Śródmieście - ul. Jana z Kolna 5, Szkoła Podstawowa nr 21, godz. 17.00 - 20.00; 
20.05.2015 Spotkanie w Radzie Dzielnicy Kamienna Góra - al. Marsz. Piłsudskiego 18, godz. 17.00 - 20.00; 
21.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana - ul. Legionów 67, godz.17.00 - 20.00; 
25.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Redłowo - ul. Cylkowskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 34, godz. 17.00 - 20.00;
26.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Orłowo - ul. Orłowska 27, godz. 17.00 - 20.00;
27.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Wielki Kack - ul. Starodworcowa 36, Szkoła Podstawowa nr 20, godz. 17.00 - 20.00;
28.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Mały Kack - ul. Halicka 8, Szkoła Podstawowa nr 13, godz. 17.00 - 20.00;
1.06.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Karwiny - ul. Staffa 10, Szkoła Podstawowa nr 42, godz. 17.00 - 20.00;
2.06.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Dąbrowa - ul. Wiczlińska 33, godz. 17.00 - 20.00.

Kontakt:
Bogna Filipowicz
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Dział Innowacji Społecznych
tel. 58 698 23 01
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.